Giá vé máy bay Sài Gòn đi Singapore

Tên hãng Giờ bay Giá Quá cảnh
VietjetAir  VietjetAir, Malindo Airways Sd..., Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, EVA Airways,Philippine Airline..., China Eastern Airl..., Cathay Pacific Air..., Pacific Airlines

13:55 – 17:00
259.000 VND Bay thẳng
Malindo Airways Sd… 16:20 – 09:20 407.000 VND 1 điểm dừng
Malaysia Airlines 11:00 – 17:30 1.425.000 VND 1 điểm dừng
Singapore Airlines 15:55 – 18:55 1.357.000 VND Bay thẳng
Thai Airways 10:05 – 22:55 2.306.000 VND 1 điểm dừng
Vietnam Airlines 16:20 – 19:25 1.922.000 VND Bay thẳng
EVA Airways 01:50 – 12:00 3.504.000 VND 1 điểm dừng
Philippine Airline… 15:30 – 09:40 5.991.000 VND 1 điểm dừng
China Eastern Airl… 02:25 – 15:35 6.601.000 VND 1 điểm dừng
Cathay Pacific Air… 10:35 – 19:10 23.464.000 VND 1 điểm dừng
Pacific Airlines 09:35 – 20:25 24.285.000 VND 2 điểm dừng

Vé máy bay từ Singapore về Việt Nam

Tên hãng Giờ bay Giá Quá cảnh
VietjetAir  VietjetAir, Malindo Airways Sd..., Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, EVA Airways,Philippine Airline..., China Eastern Airl..., Cathay Pacific Air..., Pacific Airlines

13:55 – 17:00
259.000 VND Bay thẳng
Malindo Airways Sd… 16:20 – 09:20 407.000 VND 1 điểm dừng
Malaysia Airlines 11:00 – 17:30 1.425.000 VND 1 điểm dừng
Singapore Airlines 15:55 – 18:55 1.357.000 VND Bay thẳng
Thai Airways 10:05 – 22:55 2.306.000 VND 1 điểm dừng
Vietnam Airlines 16:20 – 19:25 1.922.000 VND Bay thẳng
EVA Airways 01:50 – 12:00 3.504.000 VND 1 điểm dừng
Philippine Airline… 15:30 – 09:40 5.991.000 VND 1 điểm dừng
China Eastern Airl… 02:25 – 15:35 6.601.000 VND 1 điểm dừng
Cathay Pacific Air… 10:35 – 19:10 23.464.000 VND 1 điểm dừng
Pacific Airlines 09:35 – 20:25 24.285.000 VND 2 điểm dừng